Zahtjev za izdavanje kartica

Osnovni podaci:
RELACIJA Gradska relacija
MuškiŽenski
Priloženi dokument/isprava:
Dostava kartice:
Zahtjev za izdavanje kartice predaje pravno lice ili institucija (fakultet, škola) za svoje radnike (studente, učenike). Pravno lice plaća fakturu za izrađene kartice i kupljene relacijske mjesečne karte svojih radnika. Kartice se dostavljaju pravnom licu gdje radnici preuzimaju svoju karticu.
Putnik sam predaje zahtjev za izradom kartice. Izabire prodajno mjesto gdje želi preuzeti karticu. Prilikom preuzimanja kartice, na odabranom prodajnom mjestu, plaća račun za izrađenu karticu i kupljenu relacijsku mjesečnu kartu.
Prebivalište:
Kontakt podaci:
Morate upisati barem jedan od slijedeća tri podatka telefon/mobitel/e-mail *
Prebivalilšte kontakt osobe:
U skadu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl.Glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11) dajem saglasnost da DD „GiPS“ Tuzla može obrađivati moje lične podatke isključivo u svrhu izrade i izdavanja kartice, te u druge svrhe se ne smiju koristiti. Pri obradi zahtjeva DD „GiPS“ Tuzla se obavezuje da će poštovati osnovne principe obrade ličnih podatka propisane članom 4. navedenog zakona, kao i odredbe člana 11. navedenog Zakonakojim se garantuje sigurnost podataka.

Slažem se s uvjetima DD „GiPS“ Tuzla